Budżet Obywatelski 2018

Dodana: 25 września 2017
Zmodyfikowana: 25 października 2017


„Skatepark, siłownie i place zabaw oraz parking przy szkole i świetlicy w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie” oraz „Park Grecki w Zaściankach” to projekty, które wybrali mieszkańcy gminy Supraśl do realizacji z Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok. Dziś Burmistrz Supraśla oficjalnie ogłosił wyniki głosowania. 

Do Urzędu Miejskiego w Supraślu wpłynęło dziewięć wniosków o łącznej wartości prawie osiem i pół miliona złotych. W terminie od 01 do 25 września mieszkańcy gminy Supraśl decydowali, które z nich powinny zostać zrealizowane. Na Budżet Obywatelski 2018 przeznaczono kwotę: 2 976 814,65 zł.

Łącznie mieszkańcy oddali 5986 ważnych głosów.

Największą ilość -  1709 głosów  otrzymał projekt nr 5 - Skatepark, siłownie i place zabaw oraz parking przy szkole i świetlicy w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie o wartości  1 466 000 zł, którego wnioskodawcami są panie:  Małgorzata Borowa, Monika Suszczyńska, Krystyna Woronko.

Na drugim miejscu z liczbą 1019 głosów znalazł się projekt nr 4 – Park Grecki w Zaściankach (wartość projektu: 1 450 000 zł), którego realizację zaproponował pan Roman Greś.

Trzecie miejsce z liczbą 902 głosy zajął projekt nr 2 – Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach zgłoszona przez Bogdana Augustynowicza ( wartość projektu: 1 488 000 zł) .

Dalsze wyniki przedstawiają się następująco:

Miejsce przyjazne rodzinom – modernizacja boiska i placu zabaw, budowa siłowni pod chmurką, remont budynku starej mleczarni w Ogrodniczkach – 492 głosy

Oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Zaściankach -489 głosów

Nowe ogrodzenie OSP Ogrodniczki to bezpieczeństwo – 447 głosów

Budowa nawierzchni ulicy Tygrysiej w Sobolewie – 393 głosy

Budowa nawierzchni ul. Malinowej w Grabówce - 341 głosów

Budowa ulicy Cegielnianej w Supraślu – 194 głosy.         

5022 INFORMATOR (kliknij)

KARTA DO GŁOSOWANIA (kliknij-pobierz)

Głosować można na kartach do głosowania (kliknij - pobierz), które należy wrzucić do urny w wyznaczonych miejscach:


- Urząd Miejski w Supraślu: Poniedziałek - Środa w godz. 08:00 - 15:00, Czwartek w godz. 08:00-17:00, Piątek w godz. 08:00-15:00

- Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach: Poniedziałek- Środa w godz. 08:00- 15:00, Czwartek w godz. 08:00 - 17:00, Piątek w godz. 08:00 - 15:00

- Zespół Szkół Sportowych w Supraślu: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

- Zespół Szkół w Sobolewie: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakulach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

- Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

- Sklep spożywczy w Ciasnem w dniach i godzinach funkcjonowania

Głosowanie mailowe trwa do 25 września do północy (skany kart należy wysylać na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl).

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Supraśl. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie trzech projektów z listy i postawienie w kratkach przy wybranych zadaniach  znaku „x". Wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę należy złożyć w wyżej wyznaczonych miejscach lub zeskanować i przesłać emailem na adres: budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - głosowanie.

Głosowanie rozpocznie się 01 września 2017r. i zakończy 25 września 2017r.

Karty które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

UWAGA! Karty wypełnione nieczytelnie i z nieczytelnym podpisem głosującego nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

Wnioski, które zostały zakwalifikowane do głosowania :

1             Budowa ulicy Cegielnianej w Supraślu - 800 000 zł

Budowa jezdni, chodników, oświetlenia oraz niezbędnej infrastruktury podziemnej na ul. Cegielnianej od ul. Piłsudskiego do ul. Kodeksu Supraskiego – długość drogi 355 m.                           

2             Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ogrodniczkach - 1 488 000 zł

Budowa stacji uzdatniania wody oraz wiaty na agregat prądotwórczy, zbiornika wyrównawczego, zamontowanie urządzeń i filtrów do napowietrzania.                  

3             Nowe ogrodzenie OSP Ogrodniczki to bezpieczeństwo - 28 000 zł

Budowa ogrodzenia dł. ok. 130 m., demontaż starego ogrodzenia.                      

4             Park Grecki w Zaściankach - 1 450 000 zł

Budowa amfiteatru  (miejsca do przeprowadzenie zebrań), ustawienie tablic i plansz informujących o historii starożytnej i nowożytnej Grecji, stworzenie miejsca do aktywnego wypoczynku – ścieżki dydaktyczne, parking dla samochodów i rowerów.

Lokalizacja: ul. Grecka przy skrzyżowaniu z ul. Szosa Baranowicka (dz. nr: 17/76; 17/90; 17/89; 17/87; 17/88; 17/75; 17/74; 17/80; 17/81; 17/82 – łącznie ok. 4560 m.kw).                     

5             Skatepark, siłownie i place zabaw oraz parking przy szkole i świetlicy w Sobolewie, Sowlanach i Henrykowie - 1 466 000 zł     

Wieś Henrykowo : Plac Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej nr działki 10/3:

- doposażenie istniejącego placu zabaw: karuzela tarczowa czteroramienna, bujak motorek, sprężynowiec - bujak dwuosobowy, trampolina, stojaki na rowery,

- budowa siłowni zewnętrznej: wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, koła tai chi, drabinka, wyciskanie siedząc, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc,

- naprawa boiska 15x30m - 450m2: wałowanie i niwelacja terenu, wywiezienie darniny oraz piasku, wycięcie lub przycięcie przeszkadzających w realizacji projektu drzew, nawiezienie i rozplantowanie czarnoziemu, posianie trawy.
   

 Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sobolewie oraz niezagospodarowany teren na rogu ul. Podlaskiej i ul. Rybackiej, działka nr 448:

- doposażenie istniejącego placu zabaw: trampolina, koło labirynt, tablica do rysowania podwójna, ustawienie 2 ławek parkowych,

- budowa siłowni wewnętrznej: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe, drabinka, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc,

- parking dla rodziców i gości szkoły w Sobolewie, powierzchnia około 830 m2 (kształt trójkąta): wykonanie projektu, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie,

- wycięcie lub przycięcie przeszkadzających w realizacji projektu drzew, ułożenie kostki brukowej lub płyt, oznakowanie miejsc parkingowych, wykonanie wjazdu od ul. Rybackiej.

Niezagospodarowany teren naprzeciw Zespołu Szkół w Sobolewie, działka numer 474/4 Łączna powierzchnia obszaru około: 2500 m2 :

- skatepark powierzchnia około 1000 m2: technologia monolityczna: beton natryskowy/ elementy modułowe, ustawienie tablicy regulaminowej, ustawienie ławek, ustawienie kosza na śmieci,

- pumptrack dł. l00 mb, powierzchnia około 500 m2: zapętlony, asfaltowy lub kompozytowy tor rowerowy typu Pumptrack o długości 100 mb (nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 6cm lub kompozytu) jako teren do jazdy dla bmx-ów, rolek i deskorolek zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją w granicach kwoty i powierzchni nieruchomości do tego przeznaczonej, ustawienie stojaka na rowery, posadzenie drzew i krzewów ozdobnych,

- parking dla rodziców i gości szkoły w Sobolewie, powierzchnia około 1000 m2 : wykonanie projektu, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, wycięcie lub przycięcie przeszkadzających w realizacji projektu drzew, ułożenie kostki brukowej lub płyt, oznakowanie miejsc parkingowych usytuowanych wzdłuż ul. Podlaskiej z wjazdem od ul. Ogrodowej.

Plac zabaw przy zabudowie wielorodzinnej w Sobolewie, działka nr 677/110:

- doposażenie istniejącego placu zabaw: zestaw czarodziej (w skład którego wchodzą: baszta, schodki, zjeżdżalnia, ślizg, ścianka wspinaczkowa, ścianka linowa), koło labirynt, sklepik eco, tablica do rysowania podwójna, ustawienie ławek, kosza na śmieci i tablicy regulaminowej,

- budowa siłowni zewnętrznej: biegacz, orbitrek, koła tai chi małe, drabinka, podciąg nóg, ławka, prostownik pleców, twister siedząc, wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, wyciskanie siedząc.

Parking przy Świetlicy wiejskiej w Sobolewie, działka nr 321/1 i 321/3: remont wjazdu i organizacja parkingu przed świetlicą w Sobolewie powierzchnia około 984 m2: demontaż starej nawierzchni, wykonanie projektu, wyrównanie i utwardzenie gruntu, wycięcie lub przycięcie przeszkadzających w realizacji projektu drzew, ułożenie kostki brukowej lub płyt, oznakowanie po prawej stronie ukośnych miejsc parkingowych.

Wieś Sowlany : Plac Gminnej Pracowni Edukacji Kulturalnej

- doposażenie istniejącego placu zabaw: sprężynowiec, trampolina, huśtawka kombinowana, karuzela tarczowa z siedzeniami, zestaw czarodziej (w skład którego wchodzą: 1 .baszta x 2,2. schodki 3. zjeżdżalnia 4. ślizg 5. ścianka wspinaczkowa 6. ścianka linowa),tablica do rysowania kółko i krzyżyk (także z myślą o dzieciach niepełnosprawnych),sklepik eco, koło labirynt, tablica do rysowania podwójna, ustawienie 2 ławek parkowych, nawierzchnia pod plac zabaw z płyt gumowych epdm,

- budowa siłowni zewnętrznej: wahadło, prasa nożna, wioślarz, wyciąg górny, biegacz, orbitrek, koła tai chi, drabinka, wyciskanie siedząc, podciąg nóg, Ławka, prostownik pleców, twister siedzący.

- budowa parkingu dla samochodów przed bramą wjazdową do świetlicy: wykonanie projektu, wyrównanie nawierzchni, utwardzenie, wycięcie lub przycięcie przeszkadzających w realizacji projektu drzew, ułożenie kostki brukowej lub płyt.

 

6             Miejsce przyjazne rodzinom – modernizacja boiska i placu zabaw, budowa siłowni pod chmurką, remont budynku starej mleczarni w Ogrodniczkach – 210 000 zł

Wyposażenie: rower- narciarz (orbitek),  wyciskanie siedząc-wyciąg górny, drabinka –ławka,  biegacz –wahadło, steper-wioślarz,  wieża sprawnościowa -drabinki (min zestaw), wyciskanie siedząc-wyciąg górny (zestaw dla niepełnosprawnych), trenażer ramion górny-wyciskanie z ciężarkiem, karuzela

z kierownicą i siedziskami, sześciokąt wielofunkcyjny, huśtawka pojedyncza 'bocianie gniazdo' , szałas lub domek drewniany, altanka drewniana z ławkami i stołem, stół betonowy do gry w szachy i chińczyka (podwójny) z ławkami, stół betonowy do gry w piłkarzyki, stolik z ławkami piknikowymi, ławka drewniana z oparciem, kosz na śmieci,  stojak na rowery, trybuny przenośne zewnętrzne,  kamera z rejestratorem ruchu, zakup zestawu komputerowego obsługującego kamerę  + roczne utrzymanie serwera, przygotowanie terenu pod inwestycje (siłownia, plac zabaw),  odnowienie istniejących urządzeń na placu zabaw, nawiezienie czarnoziemu i wyrównanie terenu boiska pod siew, zasianie boiska traw ogrodzenie wokół budynku „starej mleczarni” z montażem (siatka metalowa wys 4m ok 120mb) i naprawa ogrodzenia wokół boiska ok 150mb.Dodatkowo koszty: przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw i  dokumentacja projektowa budynku (plan pomieszczeń elektryczny, sal).        

7             Budowa nawierzchni ul. Malinowej w Grabówce - 1 488 407,32 zł          

Budowa nawierzchni ul. Malinowej zgodnie z posiadaną dok. Techniczną na odcinku od ul. Białostockiej do ul. Cytrynowej  (500 mb). 

8             Oświetlenie uliczne na ul. Polnej w Zaściankach - 20 000 zł

Montaż dwóch słupów oświetleniowych na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Polnej.                    

9             Budowa nawierzchni ulicy Tygrysiej w Sobolewie - 1 488 407  zł

Budowa na wierzchni ulicy na odcinku ok. 1000 metrów.  

-----------------------------------------------------------------------------

Na podstawie §6 pkt 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego gminy Supraśl na 2018 r. będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r., Burmistrz Supraśla podaje do publicznej wiadomości listę punktów w których będzie można oddać głos na wybrany przez siebie projekt:

1.      Urząd Miejski w Supraślu: Poniedziałek - Środa w godz. 08:00 - 15:00, Czwartek w godz. 08:00-17:00, Piątek w godz. 08:00-15:00

2.      Filia Urzędu Miejskiego w Zaściankach: Poniedziałek- Środa w godz. 08:00- 15:00, Czwartek w godz. 08:00 - 17:00, Piątek w godz. 08:00 - 15:00

3.      Zespół Szkół Sportowych w Supraślu: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

4.      Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00-14:00

5.      Zespół Szkół w Sobolewie: Poniedziałek - Piątek w godz. 08:00 - 14:00

6.      Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Karakułach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

7.              Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sowlanach w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

8.              Gminna Pracownia Edukacji Kulturalnej w Sobolewie w dniach i godzinach jej funkcjonowania (harmonogram dostępny na stronie www.kulturasuprasl.com)

9.              Sklep spożywczy w Ciasnem w dniach i godzinach funkcjonowania

Karty i urny do głosowania umieszczone będą w widocznym i dodatkowo oznakowanym miejscu.
Karty do głosowania dostępne będą również na stronie www.suprasl.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018.

Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Supraśl. Głosowanie odbywa się poprzez wybranie maksymalnie trzech projektów z listy i postawienie w kratkach przy wybranych zadaniach  znaku „x". Wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę należy złożyć w wyżej wyznaczonych miejscach lub zeskanować i przesłać emailem na adres: budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - głosowanie.

Głosowanie rozpocznie się 01 września 2017r. i zakończy 25 września 2017r.

Karty które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

UWAGA! Karty wypełnione nieczytelnie i z nieczytelnym podpisem głosującego nie będą brane pod uwagę przy liczeniu głosów.

Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski


-----------------------------------------------------------------------------

 

Krok 1

zgłoś swój pomysł na to, co ma powstać w Twojej okolicy

01 czerwca – 10 lipca 2017 r.

 Zasady:

1. Pobierz formularz zgłoszenia projektów ze strony www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych punktach (patrz tabela).

2. W kilku zdaniach opisz na czym będzie polegało zadanie - pomysł, uzasadnij, podaj przybliżony koszt jego realizacji.

 

3. Znajdź min. 20 mieszkańców gminy Supraśl, którzy poprą Twój pomysł (nie dotyczy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie gminy Supraśl).

4. Złóż formularz w Urzędzie Miejskim w Supraślu, w filii Urzędu – w Zaściankach lub zeskanuj wypełniony i podpisany formularz i przyślij na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 - formularz .

UWAGA! Wartość zadania  zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego nie może przekroczyć 50% całej kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

 

Krok  2

weryfikacja projektu

do 30 sierpnia 2017 r.

 

Na etapie weryfikacji Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego będzie sprawdzać pomysły-projekty, ich zgodność z  Uchwałą nr Nr XXXII/360/2017 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 11 maja 2017 r. Rozwiązania prawne naszego Budżetu Obywatelskiego sprzyjają zgłaszaniu projektów, które będą rozwiązywały problemy większej ilości mieszkańców, wykraczając często poza obręb jednego sołectwa.

Wniosek będzie pozytywnie zweryfikowany  przez  komisję jeżeli w wyniku procedury weryfikacji okaże się, że zawiera on istotne informacje potrzebne do analizy propozycji projektów i nie ma uchybień formalnych. Ponadto projekt musi być możliwy do realizacji pod względem merytorycznym (np. Gmina Supraśl powinna posiadać prawo do dysponowania nieruchomością, której dotyczy projekt-zadanie).

W sytuacjach, w których koszt zadania podany przez Wnioskodawcę odbiega od realnych kosztów wykonania zadania, Komisja może skorygować koszt danego projektu na podstawie średnich i typowych danych dla danego typu zadania.

 

Krok 3

ogłoszenie listy projektów

31 sierpnia 2017 r.

Wszystkie propozycje zgłoszone do realizacji ze środków Budżetu Obywatelskiego, zaakceptowane przez Komisję  ds. Budżetu Obywatelskiego zostaną zamieszczone na stronie www.suprasl.pl oraz na kartach do głosowania.

 

 

Krok 4

GŁOSOWANIE

01 września  – 25 września 2017 r.

można zagłosować na maksymalnie 3 projekty

Głosujemy za pomocą kart do głosowania, które będą dostępne na stronie www.suprasl.pl oraz w wyznaczonych miejscach (patrz tabela). Można także zeskanować wypełnioną kartę do głosowania i przesłać ją  na adres budzetobywatelski2018@suprasl.pl w tytule wpisując Budżet Obywatelski 2018 – głosowanie.

 

 

Krok 5

wyniki głosowania

22  października 2017r.

 

Do realizacji zostaną przeznaczone projekty-zadania, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 zadania pochodzące z danego sołectwa/miejscowości.

Oficjalna lista zadań, które zostaną zrealizowane w 2019 roku zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie www.suprasl.pl oraz w lokalnych mediach.

Tu możesz pobrać „Formularz zgłoszenia projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 r.” oraz „Kartę do głosowania” (kliknij)

ZałącznikWielkość
Zarządzenie Budżet Obywatelski 2018.pdf251.19 KB
PLAKAT_@.jpg958.35 KB
Ulotka 2017 BUDZET_SUPRASL.pdf581.62 KB
FORMULARZ ZGŁASZANIA PROJEKTU 2018.pdf370.03 KB
Uchwała RM.pdf306.96 KB